Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Seznam omylů Kontaktní adresa

Výběr ředitele nechte na odbornících I

Události posledních týdnů ukázaly, že v Čechách rozumíme nejen jaderné energetice a mezinárodním vztahům, ale i výběru špičkových vedoucích pracovníků. Tato situace mě velmi těší a dovoluji si proto sumarizovat získané poznatky nabyté nejen od loňských vánoc, ale i během své desetileté poradenské praxe:

Když hledá nějaká firma nového ředitele, měli by si její majitelé, akcionáři či osoby pověřené dozorem nad touto firmou, hned na začátku sednout a vymezit, co od nového ředitele chtějí. V první fázi by si měli říct, jestli jeho úkolem bude firmu udržet, rozvinout, uzavřít, nebo připravit k prodeji. To je podstatné pro definování vlastností a dovedností nového člověka. Jsou tři základní oblasti, ve kterých by majitelé měli mít jasno a jejich vymezení by mělo být součástí nabídky učiněné novému řediteli.

Přijímaný ředitel má právo vědět, jakým způsobem mu budou vlastníci firmy mluvit do jeho práce (např. do organizace, snižování nákladů, zvyšování efektivity, do zlepšování podmínek na pracovišti, do náboru nových zaměstnanců apod.)

Měl by předem vědět i o způsobu komunikace s ostatním vedením firmy, jak se bude spolupodílet na strategii firmy a jakým způsobem bude ve funkci potvrzen či z ní odvolán. Určitě by se měl předem seznámit také s postavením firmy na trhu směrem ke konkurenci, ke klientům a k firemním spojencům. Měl by tedy již předem vědět, co se po něm chce a co smí a nesmí.

Jak nového člověka nejlépe najít?
Je důležité si předem ujasnit, kdo bude nového ředitele hledat. Hledání lidí je profese jako každá jiná a na výběr ředitele by se měli takřka výhradně používat specializované poradenské firmy, zabývající se takzvaným Executive Search, či headhunteři. Je tomu tak proto, že kvalitní headhunter dává záruku nestrannosti a rovněž dává všanc své dobré jméno, které v případě, že nový ředitel neuspěje, může dostát značné úhony.

Ti, kdo rozhodují o výběru nového ředitele, by měli hledat někoho, kdo má s touto rolí už nějaké zkušenosti ...

Výběr ředitele nechte na odbornících II ... pokračování příště


(Tento článek byl rovněž publikován v Mladé frontě Dnes)