Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Podnikové poradenství Personální poradenství Proč s námi naši klienti spolupracují Mezinárodní síť CFR Chcete si dopřát našich služeb? Hledání v zahraničí Jak pracujeme - podmínky spolupráce Start-up Rady firmam (FAQ) Kontaktní adresa

Jak psát inzerát

 1. Nezapomeňte, že velikost inzerátu odpovídá důležitosti pozice. Důležitosti pozice odpovídá i umístění v médiích. Špatně umístěný inzerát jsou vyhozené peníze. Inzeráty velikosti krabičky od zápalek nevzbuzují důvěru.

 2. Inzerát by měl být jednoduchý, nepřeplácaný, měl by informovat o pozici a neměl by obsahovat nic neříkající formulace.

 3. Měl by jasně definovat, jaká jsou Vaše výběrová kritéria, tzn. že ve chvíli, kdy inzerát píšete, musíte vědět, co rozhodne o tom, že si někoho vyberete.
 4. Je dobře, máte-li tzv. "čich na lidi", často doporučujeme doplnit smyslové vnímání i rozumem.

 5. Ne každý ví, co dělá Vaše firma. Do inzerátu o sobě proto napište pár řádek. Pozor na formulace typu "mezinárodní firma v centru Prahy přijme ..."

 6. Jste-li mezinárodní firma, soustřeďte se na činnost firmy v České republice, ne v zahraničí. Je jistě hezké, zaměstnávají-li Vaše sesterské firmy dohromady desítky tisíc zaměstnanců (v zahraničí ...). Informujte své čtenáře o tom, jak velký je Váš český tým. V České republice je mnoho dcer obřích zahraničních firem, které jsou v zásadě malé firmy do dvaceti lidí.

 7. Chcete-li odpovědi e-mailem, vytvořte si novou adresu právě pro tento inzerát. Jinak Vám hrozí, že se Váš obvyklý e-mail zahltí.

 8. Do inzerátu nedávejte telefonní číslo, které používá Vaše firma na volání ven, popřípadě Vaši zákazníci na volání dovnitř, hrozí Vám totiž velmi mnoho telefonátů, které linky zcela zahltí.

 9. Váš IT člověk Vám určitě pomůže a najde jednoduché řešení.

 10. Ubezpečte se, že člověk, který bude odpovídat na telefonáty či e-maily, není zrovna na dovolené, či na služební cestě. Všechny činnosti související se stykem s uchazeči byste neměli delegovat na nekvalifikovanou pracovní sílu. Můžete přijít o vysoce kvalitní kandidáty, kteří však na první pohled neodpovídají Vašim požadavkům. Mějte na zřeteli, že velmi dobře napsané životopisy a velmi dobrý dojem pochází zejména od lidí, kteří mají dobrou zkušenost s častou změnou místa. Nezatracujte proto ty, kteří v tom neumějí chodit tak, jako ti ostatní.

 11. Hledáte-li inzerátem více pozic, poproste, ať uchazeči používají referenční čísla, usnadní Vám to logistiku.

 12. Do závěru inzerátu rovněž jasně napište, co chcete, aby Vám kandidáti a v jaké formě zaslali (životopisy, vysvědčení, fotografie, údaje o kvalifikaci, ...)

 13. Vaše další možnost je rovněž vyhledat odbornou pomoc. Učiníte-li tak, dostáváte se do první ligy vedoucích pracovníků, kteří soustřeďují všechny zdroje své firmy na klíčové aspekty svého podnikání a věci nesouvisející delegují na profesionály.