Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Inzerátové hledání Přímý výběr/Executive search/Headhunting Testy, Hearings, Assessment Centre, Outplacement

Assessment Centre prověřil schopnosti manažerů

(Zdroj: Hospodářské noviny, příloha Kariéra, str. 8, 9.12.2002)

 

Jak vypadá moderní výběr lidí na vedoucí místa, který se stále více prosazuje i v České republice? Poslední pátek v listopadu od rána do večerních hodin probíhalo v budově společnosti Economia a.s. assessment centre na zkoušku, které organizovaly Hospodářské noviny a poradenská firma Catro. Zájemci si tak mohli vyzkoušet tuto metodu, která se používá nejen pro výběr manažerů, ale i pro některé řadové funkce (například při výběru auditorů, poradců, ale někdy dokonce i dělníků). Na nabídku zveřejněnou v příloze Kariéra a na http://kariera.ihned.cz/ reagovalo několik desítek zájemců, z nichž ylo na základě životopisů vybráno dvanáct pro ústní pohovory. Z nich pak postoupilo šest do vlastního assessment centre.

 

Komplexní pohled na člověka

 

Assessment centre je v podstatě diagnosticko-výcvikový program pro výběr pracovníků a jejich výcvik. Trvá obvykle den či dva, podle zadaných úkolů. Stále více se používá i pro hodnocení výkonu manažerů. Někdy i vybraných specialistů a dalších pracovníků. Je založen na simulaci pracovních činností, při nichž se testuje pracovní způsobilost uchazeče či zaměstnance a jejich rozvojový potenciál. Používá se jak pro skupinové, tak individuální úkoly. Často se pracuje pod tlakem časových limitů. Výkony a chování hodnotí jejich vedoucí pracovníci, ale například i/nebo zkušení psychologové.

 

Také v případu assessment centre na zkoušku dostali uchazeči různorodé úkoly. Kandidáti se v úvodu osobně představili za pomoci flipchartu (tabule s papírovými listy). Uvedli nejdůležitější informace o sobě a graficky charakterizovali svoji osobu. Hned první úloha testovala jejich iniciativu a schopnost pracovat v týmu. Měli vyřešit logickou úlohu, ale potřebné informace byly náhodně rozděleny mezi všechny účastníky. Následovala modelová situace, kdy se postupně jeden po druhém museli vžít do role nařízeného pracovníkovi, který má v poslední době problémy s výsledky své práce. Jejich podřízeného hrál psycholog, který jim rozhodně úlohu neulehčil. A následovaly další "zkoušky" způsobilosti včetně té, kdy opět jako tým museli v časovém limitu vytvořit z novinového papíru konstrukci, která by unesla litrovou láhev vína. Na rozdíl od assessment centre na ostro probíhalo vyhodnocení týž den a všichni účastníci mohli sledovat, jak práce a hodnocení "poroty" ve skutečnosti vypadá, do jaké míry je objektivní, jaká kritéria pro výběr uchazeče zvolila.

 

Účastníci: Význam to mělo!

 

A jak hodnotili celou akci její účastníci? Lenka Rýznerová, ředitelka prodejní divize makléřské firmy, která poskytuje služby v oblasti pojišťovnictví a financí řekla: "Pracuji neustále s lidmi, a tak mě zajímalo, jak se vlastně vybírají. Bylo to strašně zajímavé, dělala jsem si poznámky, protože průběh celého dne, použité metody, mne nesmírně zajímaly. Jen je mi líto, že tu nebyl ten správný pocit stresu, že skutečně chceme "nabízené" místo získat. To asi zkreslovalo celou situaci."

 

"Zajímal jsem se o akci proto, že dělám na podobné pozici už hodně dlouho a chtěl jsem si ověřit, zda to dělám dobře, zjistit názor jiných na sebe", zdůvodňuje svou účast Václav Mlynář, prodejní manažer z firmy Guseppe, a.s. "Odnáším si poučení o tom, jak lze přistupovat k hodnocení lidí, situací. Že klasický pohovor asi není optimální."

 

Jan Štěpánek v této době mění své zaměstnání: "Chtěl jsem si vyzkoušet, zda jsem schopný assessment absolvovat. To, že šlo jen o zkoušku, bylo pro mne přitažlivé. Nakonec jsem si chtěl i ověřit, zda bych nebyl vhodný kandidát na obchodního ředitele. Načerpal jsem spoustu nových informací a zkušeností, podařilo se mi podívat se dovnitř, do sebe. Takže význam to mělo."

 

Martin Vosecký, jednatel společnosti Catro, charakterizuje význam pro personální praxi v České republice: "Myslíme si, že problémy naší ekonomiky jsou do značné míry způsobeny tím, že jsou špatně vybraní lidé. Ne, že by to byli špatní, nevhodní, ale často jsou na nevhodných místech. Assessment centre je nástrojem, který by měl tuto situaci pomoci změnit. Mohlo by tak ubýt manažerů a dalších odborníků, kteří jsou po krátké době zklamáni z práce, kterou vykonávají, a na straně druhé zaměstnavatelů, kteří někoho přijali a po půl roce musí řešit, jak ho nahradit".