Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Inzerátové hledání Přímý výběr/Executive search/Headhunting Testy, Hearings, Assessment Centre, Outplacement

Assessment Centre na zkoušku - 29. listopad 2002

(zdroj: http://www.kariera.ihned.cz - prosinec 2002)

V polovině října příloha Hospodářských novin Kariéra, poradenská firma Catro a server Kariera.ihned.cz svorně odstartovaly soutěž či spíše konkurz , jehož cílem bylo nabídnou šesti vybraným účastníkům Assessment Centre (AC) na zkoušku. Soutěž se setkala s ohlasem, přihlásilo se více než 30 lidí a následným sítem pohovoru ve společnosti Catro bylo "proseto" šest kandidátů na fiktivní místo obchodního ředitele fiktivní zahraniční perspektivní společnosti. Jejich den D, to jest zkouška ohněm v AC, nadešel v pátek 29.listopadu.

Přišli - zkusili - zvítězili

Dvě řady stolů se jmenovkami u jednotlivých míst v konferenční místnosti společnosti Economia, a.s., v Praze na Letné předznamenávaly budoucí dění: jedna řada patřila uchazečům, druhá hodnotící komisi. Její členové se sešli na bojové poradě ještě před zahájením celé zkoušky. Hlavní slovo měl jednatel firmy Catro, nyní moderátor a osoba nejinformovanější Martin Vosecký: "Proč assessment centre a co v sobě tento moderní způsob výběru nejvhodnějšího uchazeče zahrnuje," vysvětlil sedmičlenné hodnotící komisi, složené z pracovníků společnosti Catro, Saint-Gobain ORSIL s.r.o, hostitelské společnosti Economia a její dceřiné společnosti Economia Online, provozovatele serveru iHNed.cz.

"Především touto formou vyvíjíme reálný tlak na účastníky a máme možnost sledovat jejich postoj k nejrůznějším věcem a v nejrůznějších situacích. Při prostém pohovoru poznáte, kdo se na danou práci nehodí, ale už ne, který z těch dvou, kteří se hodí, bude lepší. Assessment centre je takový stroj času - odhalíte-li špatného manažera tak po půl roce, tady se jeho nezpůsobilost projeví daleko dříve, v nepoměrně kratší době, lidé zde plní vybrané úkoly, odpovídají na cílené otázky, vše pod tlakem a ve stresu a vy budete pozorovat a posléze hodnotit, jak se budou projevovat. Kdo se vydělí jako rozený vůdčí typ, kdo znejistí, kdo bude spíš plnit úkoly než navrhovat řešení atd." Důležitým bodem přípravy byl rovněž výběr kritérií k hodnocení výkonu uchazečů. Všichni se shodli na tom, že by budoucí obchodní ředitel měl být mimo jiné osobnost, organizátor, analytik, kreativní typ, se schopností sebemotivace či empatie, ovšem i dobře řiditelný, obchodník.

Pět mužů a jedna žena dorazili do Prahy z různých míst republiky, přijeli z Brna, Trutnova, Plzně, Mostu, jeden byl domácí, z Prahy. Jelikož prvním bodem programu bylo vzájemné představení se, a to formou obrázku a upřímného otevřeného povídání o sobě, hned od počátku zavládla v místnosti přátelská atmosféra, i když na obou stranách zbylo i trochu trémy - na straně zkoušených pochopitelné, na straně hodnotitelů jako důsledek dosud neznámé role v neznámé hře.


A pak se začalo. Společné úkoly, kde se měla prokázat schopnost účastníků pro týmovou práci i jejich pozice v týmu, se střídaly s úkoly individuálními - pohovor s úspěšnou pracovnicí, která náhle z ničehožnic polevila a ztratila na výkonnosti, měl odhalit empatické schopnosti, umění přijít problému na kloub. V odpovědích na "hloupé" otázky nebylo až tak důležité, zda hodnocení odpovídají s přehledem a k věci, i když i to hodnotitele zajímalo, ale jak vystupují, jak reagují, zda neopakují již řečené atp.

Sympatická šestice se před očima hodnotitelů začala pomalu a jistě štěpit na ty lepší a ty horší, úvodní dojmy po prvních úkolech se tu měnily v opačné, tu se ztvrdily a posílily. Závěrečné přidělování bodů podle jednotlivých kritérií nebylo ale vůbec jednoduchou záležitostí, protože skupina byla podivuhodně vyrovnaná a každý něčím vynikal. Rozhodující ovšem bylo konečné stanovení hodnoty a důležitosti jednotlivých kritérií pro obsazení dané fiktivní funce - tato stupnice totiž definitivně prozradila, jakého že to obchodního ředitele konkrétní hodnotitelská komise vlastně chce přijmout.

kritérií pro obsazení dané fiktivní funce - tato stupnice totiž definitivně prozradila, jakého že to obchodního ředitele konkrétní hodnotitelská komise vlastně chce přijmout.

"Ne vždy je uchazečům zjevné, jakého pracovníka si komise vlastně představuje, ne vždy komise klade váhu na ta kritéria, která by bylo možno předpokládat - místo kreativního samostatného odborníka třeba chtějí jen výkonnou sílu ochotnou plnit příkazy bez odmlouvání. Záleží skutečně na hodnotitelích, na jejich potřebách a pohledu na věc," dodal na vysvětlenou pan Vosecký. "AC nepodá komplexní rozbor osobnosti, hodnotitelé jsou subjekty s vlastním úhlem pohledu a ten udává směr celému zkoušení a hodnocení. V komisi by například neměli být lidé níže postavení nebo na stejné úrovni, jako je nabízená pozice, aby nebyli ovlivnitelní budoucím vztahem podřízenosti nebo konkurence. Ani lidé, kteří s firmou úzce spolupracují a jsou informováni, ovšem nejsou nijak zainteresovaní, se do komise nehodí. Navíc co firma, to jiná kritéria, i když možná na stejnou pozici."

Po sečtení bodů se ukázalo, že jediná žena v týmu, RNDr. Lenka Rýznarová z Brna byla nejúspěšnější. Ona i všichni ostatní potvrdili, že assessment centre na zkoušku vůbec nebyl ztrátou času. "Bylo to pro mne ohromě zajímavé, nejen to soustředění se na splnění zadaných úkolů, ale i samotný průběh - však jsem si vše pečlivě zaznamenávala," dodala za obecného souhlasu vítězka. "Očekával jsem poněkud jiný žebříček hodnot pro volbu obchodního ředitele," přiznal se kandidát z Trutnova, Václav Mlynář, "ale po vysvětlení pana Voseckého jsem pochopil: hlavní je zadání, požadavek zadavatele o konkrétním člověku, a ne můj pohled. Možná že "pravá" hodnotící komise by byla agresivnější, měla více všetečných a dotěrných otázek, přeci by hledali člověka do svého týmu. Sám pracuji jako vedoucí obchodního útvaru ve firmě a dnešní zkušenost byla pro mě přínosem i z další stránky, nejen té vlastní, osobní: pokud bych někdy při hledání vhodných kandidátů na konkrétní místo žádal o pomoc poradenskou firmu a využil AC, budu nejvíce pozornosti věnovat zadání požadavků a kritérií. Zda bych si na základě dnešního AC sám vybral, kdybych byl v roli zadavatele? Nejspíš paní doktorku Rýznarovou, ale i pan Štěpánek z Plzně by se mi zamlouval, byl z nás nejmladší a zdál se mi velice perspektivní."

"Pokud vás někdy postihne skutečný assessment centre," poradil všem na závěr Martin Vosecký, "nejlepší bude, když zůstanete, jací jste, když se nenecháte ovlivnit svou představou o tom, co se od vás chce, a budete se chovat přirozeně a nenuceně. Dostanete-li místo, bude to pro vás dobré, protože jste vyhověli požadavkům a i vám bude místo jistě vyhovovat. Nedostanete-li je, bude to rovněž dobře, protože v daném týmu s danými požadavky na kandidáta by se vám určitě nelíbilo. V každém případě assessment centre poskytne odpovídající řešení."

Iniciátorkou soutěže byla spolu s jednatelem poradenské společnosti Catro Martinem Voseckým Hana Vodičková, pečující o inzerci v příloze HN Kariéra. "Dnešní den je pro mne velkou radostí," řekla už v úvodu, kdy se představovaly jednající postavy této krásné hry na assessment centre, a svá slova opakovala i na rozloučenou, "protože se podařil dobrý nápad. Určitě nebyl poslední, v podobných akcích budeme pokračovat. Chtěla bych hlavně poděkovat Catru, že se celého projektu s vervou sobě vlastní ujalo a samozřejmě vám šesti, že jste dnes tady. Tedy díky všem a hodně dalších úspěchů."