Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Podnikové poradenství Personální poradenství Proč s námi naši klienti spolupracují Mezinárodní síť CFR Chcete si dopřát našich služeb? Hledání v zahraničí Jak pracujeme - podmínky spolupráce Start-up Rady firmam (FAQ) Kontaktní adresa

Testy, Hearings, Development Centre, Assessment Centre, Outplacement

Testy, Hearings, Development Centre a Assessment Centre zvyšují preciznost Vašeho rozhodnutí.

 

V případě, že se snažíte dosáhnout při Vašem rozhodování maximální přesnosti výběru, Vám nabízíme uspořádání psychologických testů, Hearings, Development Centre či Assessment Centre.

1) Provedení psychologických vyšetření/testů

V případě, že vyžadujete rozšířit a prohloubit informace ze strukturovaných interview, je dobrým nástrojem psychologické vyšetření.

K dispozici máme nejlepší testy dostupné v českém jazyce. Jedná se o rozličné testy osobnostní, zátěžové, testy struktury inteligence a schopnosti soustředění.

Nejvyšší důraz klademe na správnou interpretaci výsledků těchto testů a jejich správného začlenění do výběrového procesu.

Psychologické testy budou prováděny našimi odbornými poradci, případně odbornými psychology. V závislosti na složitosti a počtu testovaných kandidátů se výše našeho honoráře bude pohybovat do 10.000 Kč - 20.000 Kč za testovaného.

2) Hearings, Development Centre a Assessment Centre Vám ukáží uchazeče, jak se chovají pod reálným tlakem. Za den se dozvíte tolik, kolik jinak zjistíte za několik měsíců.

Při obsazování pozic se zvláštním důrazem na odbornost, popřípadě se zvláštním hierarchickým významem pro Vaši firmu, se v poslední době velmi často využívá metoda Hearings, Development Centre a Assessment Centre.

Tento program sestavujeme pro každého klienta a pro každou pozici a dle požadavků přesně na míru.

Jednotlivé stavební kameny tohoto programu se zaměřují na jednotlivé oblasti odpovědnosti a působnosti nového pracovníka.

Výhoda Development a Assessment Center spočívá rovněž v tom, že ve stejnou dobu uvidíte účastníky podrobené obdobným úkolům a z nich odpovídající zátěži simulující realitu všedního pracovního dne. Přímé srovnání jednotlivých výkonů Vám poskytne řadu do té chvíle skrytých informací.

Není nám známa žádná jiná tak koncentrovaná a na informace bohatá metoda.

Výběr pracovníků prostřednictvím Assessment Centre přináší nejvyšší možnou jistotu rozhodování při výběru pracovníků. Development Centre Vám ukáže, kterého pracovníka a v jakých oblastech dále vzdělávat. Rovněž Vám poodhalí slabé a silné stránky Vašich pracovníků a Vy se budete moci zaměřit na odstranění slabin.

Jako alternativa se nabízí v jistých případech uspořádání tzv. Hearings neboli slyšení. Používá se např. tehdy, pokud není možno uspořádat Assessment Center.

Za provedení DC/AC Vám vyúčtujeme honorář v závislosti na délce trvání a počtu účastníků ve výši 80.000 - 160.000 Kč. Toto zahrnuje přípravné práce, sestavení programu a vytvoření podkladů pro DC/AC, moderaci a vyhodnocení.

Obvyklé trvaní DC/AC je 1 den.

Honorář za hearings se pohybuje v rozmezí 45.000 - 90.000,- Kč v závislosti na délce trvání a komplikovanosti přípravy.
V závislosti na délce trvání a komplikovanosti přípravy budou rovněž dohodnuty platební podmínky.

Jak pořádat interní Assessment Centre
- časopis Personál, ročník VIII., červenec-srpen 2002

Assessment Centre na zkoušku - 29.11.2002
- http://www.kariera.ihned.cz - prosinec 2002

Assessment Centre na zkoušku - 5.12.2003
- http://www.kariera.ihned.cz - prosinec 2003

Assessment Centre prověřil schopnosti manažerů
- Hospodářské noviny, příloha Kariéra, str. 8, 9.12.2002

3) Outplacement

Výrok 1. Ve fúzujících či přebíraných firmách odcházejí nejdříve ti nejtalentovanější. Protože je m.j. aktivně kontaktují headhunteři.

Výrok 2. Ti z druhého konce spektra se drží svých židlí, protože ví, že je nikdo nechce.

Závěr. Fúzující a přebírané firmy tak přicházejí o lidi, které chtějí udržet a musí za ně hledat náhradu. K tomu ještě musí uvolňovat lidi, které nechtějí.

Dále se budeme zabývat skupinou z výroku č. 2., protože jak se zdá, bude hlavním předmětem outplacementu.

Většina normálních lidských jedinců reaguje na zprávu o výpovědi následujícím způsobem: okamžitá reakce - „…to je omyl, mě přece nemohou vyhodit!“; pak hluboká deprese - „… jak mi to mohli udělat…, …. jsem k ničemu …. tak jsem firmě pomáhal a snažil se…“. Třetí fáze může být agresivita - „ …. já se pomstím…, budou litovat, že mi kdy překřížili cestu…“ (v této fázi se dávají firmy k soudu atd.), a pak teprve přichází ta čtvrtá: „ … ok, začnu si hledat místo…ale jak?….“

Catro pohled na outplacement je „pomoci lidem, aby si mohli pomoci sami“. V praxi to znamená pomoci cílové skupině dostat se přes všechny čtyři výše uvedené fáze tak, aby se z nich staly opět lidské bytosti, které má někdo zájem a chuť zaměstnat.

Existují dva základní přístupy:

První je čistá poradenská podpora zahrnující workshopy, pomoc se zpracováním CV, výběr cílové skupiny zaměstnavatelů, interview, sestavování profilů osobnosti, 360° feedback, koučing, využití kanceláří Catro, rozesílání životopisů, domlouvání termínů atd., která stojí rámcově od 10 - 150.000,- Kč za účastníka.

Příklad: Skupina 10 zaměstnanců, rozpočet 10 x 5.000,- Kč = 50.000,- Kč. Za tuto sumu dostanou tři tříhodinové workshopy vč. cca 2 hodin na přípravu. Vycházíme z naší hodinové sazby 5.700,- Kč/hod. Fakturujeme po etapách.

Druhý je určen zejména pro členy top managementu a je cílově orientován. Honorář vychází jako 25% ročního brutto příjmu, který dotyčný/á v minulosti ve firmě měl/a. První třetina je splatná při udělení zakázky, druhá po 30 dnech od udělení zakázky a třetí je honorář za úspěch, splatný ve chvíli, kdy „outplaceovaná osoba“ podepíše pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem.

Příklad: CFO měl celkový roční příjem včetně prémií a bonusů 1.800.000,- Kč. 25% z této částky je 450.000,- Kč. 150.000,- Kč fakturujeme při udělení zakázky, druhých 150.000,- po 30 dnech a poslední třetinu při podpisu smlouvy. V této ceně je zahrnuta osobní péče našeho konzultanta + dohodnutý rozsah služeb - viz první varianta.

Všechny ceny jsou uváděny bez odpovídající DPH.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou celého projektu a chcete-li i s přípravou poptávky, kterou můžete oslovit i ostatní firmy nabízející podobné služby. Na to se však musíme sejít a společně se nad celým zadáním zamyslet.

Asi bychom ale neměli zapomenout ani na výrok č.1, ze kterého vyplývá, že součástí dobrého outplacementového projektu by mělo být i udržení těch nejlepších, o které nechceme přijít. Chytře a elegantně provedený outplacement se tak vždy vyplatí.