Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Podnikové poradenství Personální poradenství Proč s námi naši klienti spolupracují Mezinárodní síť CFR Chcete si dopřát našich služeb? Hledání v zahraničí Jak pracujeme - podmínky spolupráce Start-up Rady firmam (FAQ) Kontaktní adresa

Přímý výběr/Executive search/Headhunting

Přímý výběr (nebo taktéž Executive search či Headhunting) je označení pro hledání pracovníků středního a vyššího managementu.

 

V rámci přímého oslovení cíleně kontaktujeme vybrané osobnosti české ekonomiky a státní správy.

Naše rozsáhlé mnohostranné kontakty nám umožňují křížově prověřit reference na vytipované kandidáty.

Přesný postup zpracování zakázky je řízen unikátní metodologií Catro a je součástí našeho duševního vlastnictví.

Minimální honorář pro provedení tohoto typu hledání je 300.000 Kč. S přihlédnutím k této skutečnosti vám vyúčtujeme honorář ve výši 35% ročního brutto příjmu.

Při provedení tzv. „kombinovaného hledání“ tzn., že současně vydáme inzerát, který posílí celé hledání, bude náš honorář redukován na 30% ročního brutto příjmu z důvodu synergického efektu. Minimální honorář se tak sníží na 260.000 Kč.

Vyúčtování našich honorářů bude provedeno ve třech stejně velkých částech:

- první třetina bude vyúčtována při udělení zakázky

- druhá třetina při prezentaci vybraných kandidátů

- třetí třetina (honorář za úspěch) při podpisu pracovní smlouvy, nejpozději 14 dní po prezentaci.

Na provedené služby  dáváme 6-ti měsíční záruku.  Záruka počíná běžet dnem podpisu pracovní smlouvy.
Na nalezené kandidáty vám poskytneme základní tříměsíční záruku, která počíná běžet dnem podpisu pracovní smlouvy. Po vzájemné dohodě lze záruku rozšířit až na 12 měsíců.

Jestliže některý z obsazených kandidátů rozváže pracovní poměr v průběhu záruční  lhůty, zavazujeme se  znovuobnovit výběrové řízení bez nároků na další honorář. Uhradíte pouze přímé náklady jako inzeráty, cestovné apod.

Tato záruka se nevztahuje na v branži neobvyklé jevy, na změnu popisu pracovního místa, na neodpovídající zacházení s pracovníkem, na porušení podmínek pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, na výpověď z důvodu nezajištění odpovídajících pracovních podmínek, šikany a nepřiměřených nároků na pracovníka.

Na nespokojenost s výkonem námi dodaného kandidáta musíme být zavčas upozorněni, tak abychom dostali šanci případně ještě zvrátit nepříznivý vývoj a situaci vyřešit k Vaší spokojenosti. V případě, že nebudeme včas upozorněni, popřípadě nám nebude dána možnost situaci zvrátit, Vám nebudeme moci záruku uznat.