Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Podnikové poradenství Personální poradenství Proč s námi naši klienti spolupracují Mezinárodní síť CFR Chcete si dopřát našich služeb? Hledání v zahraničí Jak pracujeme - podmínky spolupráce Start-up Rady firmam (FAQ) Kontaktní adresa

Inzerátové hledání

DVA ZÁKLADNÍ DRUHY HLEDÁNÍ POMOCÍ INZERÁTU POKRÝVAJÍ 75% POTŘEB NAŠICH KLIENTŮ.


Připravíme pro Vás návrh, ve kterých médiích bude pro Vás nejvýhodnější inzerovat.

Text inzerátů sestavujeme pokaždé na míru jak po stránce formální, tak i obsahové. Potom s Vámi odsouhlasíme návrhy inzerátu a popřípadě je doladíme.

Text inzerátu může být buď anonymní, nebo se v něm může objevit jméno Vaší firmy, popř. logo.

Cena inzerátu je stanovena dle originálních ceníků jednotlivých vydavatelů. Vyúčtování provedeme až po uveřejnění inzerátu.

1) „Základní předvýběr“ je pro Vás velmi pohodlný způsob jak se seznámit s kvalitou uchazečů o dané místo.

Tato metoda spolupráce spočívá v tom, že převezmeme odezvu - písemné odpovědi uchazečů a s vybranými vedeme strukturované pohovory.

Proto je pro nás opět důležitý popis pracovního místa. Výsledkem těchto pohovorů bude základní rozdělení odpovědí do dvou skupin. První skupina bude obsahovat uchazeče splňující Vaše základní předpoklady, druhá skupina bude obsahovat nevyhovující uchazeče.

Po provedení strukturovaných pohovorů Vám podáme obsáhlou ústní zprávu o každém účastníkovi pohovoru s přihlédnutím k Vámi požadovaným vlastnostem.

Poté převezmete další kroky Vy. Rádi Vás podpoříme s organizací pohovorů s vybranými uchazeči. V případě Vašeho zájmu můžete využít našich kanceláří, popřípadě i přítomnosti poradců Catro během pohovorů.

Budeme Vám účtovat honorář, který bude vycházet z počtu skutečně odpracovaných hodin. Náš pracovní den má 10 pracovních hodin.

Za den provedeme cca deset padesátiminutových pohovorů. Protože celkové náklady závisí na počtu zaslaných materiálů od uchazečů, můžeme na Vaše přání maximální výši honoráře předem ohraničit.

2) „Hledání a předvýběr“ - produkt, který Vás doprovodí od počátku akce až po úspěšné uzavření pracovní smlouvy s Vámi vybraným uchazečem.

V rámci tohoto produktu pro Vás vykonáme celý proces předvýběru. Povedeme důkladná strukturovaná interview, budeme analyzovat životopisy uchazečů, jejich profesní kariéry. Naše otázky se budou týkat jak jejich odbornosti, tak praxe.

Výsledky z pohovorů budou v případě Vašeho zájmu doplněny o profesionálně provedené testy zaměřené na získání co nejlepšího obrazu toho kterého kandidáta ve světle Vašich požadavků.

Během pohovorů Vás budeme telefonicky informovat o jejich průběhu a po jejich ukončení obdržíte obsáhlé materiály týkající se doporučených kandidátů, spolu s ústním komentářem.

Společně potom rozhodneme, které z vybraných kandidátů Vám dále představíme a převezmeme koordinaci termínů. Vybrané kandidáty Vám jednotlivě představíme. Naši poradci se budou účastnit těchto prezentací a budou Vás poradensky podporovat. V případě Vašeho zájmu zajistíme na vybrané uchazeče reference.

Zároveň jsme i v období mezi podpisem smlouvy a nástupem nového pracovníka do Vaší firmy a i po podpisu pracovní smlouvy s vybraným kandidátem v kontaktu. Často je právě tato fáze jedna z nejdůležitějších, protože vybraný kandidát je neustále v evidenci trhu práce a, pokud je opravdu dobrý, mají o něj zájem i ostatní firmy. Někdy si kandidáti potřebují uvědomit a zopakovat důvody, proč nastupují právě k Vám.

Pro tento způsob naší spolupráce Vám vyúčtujeme honorář ve výši 25% ročního brutto příjmu. Při této kalkulaci vycházíme z předpokládaného ročního brutto příjmu ve výši 1.000.000 Kč. Tzn., že minimální honorář je ve výši 250.000,- Kč, jinak 25 % ročního brutto příjmu v závislosti na složitosti obsazované pozice.

Vyúčtování našich honorářů bude provedeno ve třech stejně velkých částech:

- první třetina bude vyúčtována při udělení zakázky

- druhá třetina při prezentaci vybraných kandidátů

- třetí třetina (honorář za úspěch) při podpisu pracovní smlouvy, nejpozději 14 dní po prezentaci