Úvodní stránka Zvyšování produktivity Služby podnikům Hledáte místo? Historie Reference Top 100 Ručení
Podnikové poradenství Personální poradenství Proč s námi naši klienti spolupracují Mezinárodní síť CFR Chcete si dopřát našich služeb? Hledání v zahraničí Jak pracujeme - podmínky spolupráce Start-up Rady firmam (FAQ) Kontaktní adresa

Jak pracujeme - podmínky spolupráce

Tak jako ostatní kvalitní západoevropské poradenské firmy působící v oblasti personálního poradenství i my jsme přijali následující „Code of Practice“:

Všechny informace získané v rámci zpracování zakázky, jak od našich klientů tak uchazečů, považujeme za přísně důvěrné.

Přijmeme pouze takové zakázky, kde si budeme jisti, že je dokážeme zvládnout.

Před zahájením práce na zakázce si s klientem odsouhlasíme písemný popis zakázky, strukturu honorářů a platební podmínky.

Nepřijmeme žádnou zakázku, kde celý honorář za naše služby závisí na nalezení/přijetí nového pracovníka.

Zaměstnance našich klientů považujeme za nedotknutelné a nebudeme je oslovovat s nabídkami zaměstnání.

Nepřijmeme žádnou zakázku, na které současně pracuje jiný subjekt.

3 - 6 měsíců od nástupu člověka, kterého jsme nalezli, se s ním buď telefonicky, či osobně spojíme a zjistíme jeho situaci, kterou pak budeme konzultovat se zadavatelem zakázky, který nám potom poskytne zpětnou vazbu.

Všeobecné obchodní podmínky  

Naše spolupráce na každé jednotlivé zakázce je exkluzivní. To znamená, že uvedením Vašich "vlastních“ kandidátů do předvýběrových aktivit nebudou sníženy naše honoráře. Naopak budou tito kandidáti začleněni do procesu výběru, což Vám umožní jejich porovnání s ostatními.

Exkluzivita naší spolupráce spočívá také v tom, že žádné materiály uchazečů, kteří jsou zahrnuti do tohoto výběrového procesu, nepoužijeme pro jiné zakázky, které současně se zpracováním této zakázky probíhají. Proto klademe důraz na rychlé dokončení celé zakázky.


Kilometrovné je 15,- Kč/km. Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení. Pro další možnosti poradenského nasazení přesahující rámec daného výběru budou účtovány obvyklé sazby ve výši 5.900,- Kč/hod. Ostatní případné náklady, např. ubytování, letenky apod., Vám budou fakturovány až po předcházející dohodě. V případě, že si vhodného uchazeče naleznete sami, popř. odstoupíte od smlouvy, přefakturujeme Vám naše náklady do té doby vzniklé. V případě, že zaměstnáte či vstoupíte do smluvního stavu s více uchazeči, budeme Vám za každého takového účtovat další honorář ve výši celkového honoráře. Všechny ceny uváděné v našich nabídkách jsou bez DPH.